Özel Haber

Kayıtlarını yenilemeyen üyelerimizin en kısa zamanda kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir

 


 

KKTC inşaat encümenliğine kayıt ve sınıf için gerekli tüm formlara anasayfada bulunan kayıt veya sınıf linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 


KKTC inşaat encümenliğine Kayıtlı üye listeleri ve irtibat bigileri sitede bulunan rehber bölümünde yer almaktadır.

 


 

2017 Yılı Sınıf Karnelerinin kullanım süreleri    31/12/2017 tarihinde sona ermiştir.

 


2018 Yılı Sınıf Karneleri Müracatları kabul edilmeye başlanmıştır. Bilgi için 0392 22 80 740 - 0533 880 45 45  arayabilirsiniz.

 

 

Üye Giriş Formu

KKTC İnşaat Encumeni

Kayıt Formları


İnşaat Encümenliği Kayıt formları

Encümen Kayıt Formu

İndirmek için TIKLAYINIZ

Sınıf Kayıt Formu

İndirmek için TIKLAYINIZ


 

TÜM İŞ BİTİRME BELGELERİ

Belgeleri indirmek için Tıklayınız

İş Bitirme Belgeleri Teknik daireler veya yasası uyarınca kontrollük yapmaya yetkili olan daireler tarafından doldurulur.
İş Bitirme Belgeleri, İş Bitirme Belgeleri ekinde yer alan esaslara uygun şekilde doldurulacaktır.
Kullanılacak kağıt tipi A4 olup, İnşaat Encümeninden temin edilecek İŞ BİTİRME BELGESİ kullanılacaktır. Bilgisayar ile Kontrollükce doldurulan iş bitirme belgeleri, kağıt olarak hazırlanırken, ilk seferde iki asıl ve bir kopya olmak üzere en az üç nüsha hazırlanacak ve çoğaltmalarda fotokopi kullanılacaktır.
Tüm onayları tamamlanmış asıl evraklardan biri Müteahhit tarafından, diğeri İnşaat Encümeni tarafından muhafaza edilecektir. Kopya nüsha, İnşaat Encümeni tarafından "Aslının Aynıdır" ifadesi ile tarih yazılarak imzalanacak ve bu şekilde Merkezi İhale Komisyonuna sunulacaktır.
Sonraki ihalelerde ise, Müteahhit muhafaza ettiği asıl nüshadan fotokopi kullanarak çoğalttığı kopya nüshaları, aynı esaslara uygun şekilde İnşaat Encümenine onaylatarak,Merkezi İhale Komisyonuna sunacaktır.
İnşaat encümenin tarafından"Aslının Aynıdır" ifadesi ile tarih yazılarak imzalanmayan İş Bitirme Belgeleri Merkezi İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
İŞ BİTİRME BELGELERİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
İş Bitirme belgesi yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen Kontrol görevlileri tarafından paraf edilir. Paraflar, Kontrol onayı bölümünün altında ve yazı alanının solunda yer alır. İhtiyaç duyulması halinde,  tüm disiplinlerde kontrol görevi üstlenenlerin imzası aranacaktır.
Mevcut bir belge veya vesika üzerinde bir takım silinti, kazıntı, ilave ve çıkartmalar yapılmayacaktır. Harf veya rakamlar üst üste vurulmayacaktır. Resmi yazılarda ifade güzelliğine dikkat etmekle birlikte doğru, açık ve anlaşılır olmaya önem verilecektir.
Herhangi bir harf, rakam veya işaret üzerinde değişiklik yapılmayacaktır.
Harf ve rakamların başına veya sonuna ilave yapılmayacak şekilde doldurulacaktır.
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilecektir.
Yakma, yırtma, lekeleme olmayacaktır.
Silme, Kazıma yapılmayacaktır.
Birden fazla sayfadan oluşan İş bitirme belgelerinde Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).
Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve uygun karakter boyutunu kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.
Aslına uygunluk, fotokopinin ya da kopyanın alt orta kısmına “Aslına Uygundur” yazılarak, imza bölümünde olduğu gibi onaylanacak kişinin imzası açılacak, imzalayan bu yazıyı onayladığı tarihide belirtecektir.
İş Bitirme Belgelerinin geçerli olması için imza bölümünde açık isim ve görevleri yazılmalı ve İş Bitirme Belgesinin ekinde yer alan imza atacak kişilere ait kriterlerin tamamının sunulması gerekmektedir. Belgelerin geçerli olabilmesi için imzaların tümü ve ilgili kurumlara ait mühürlerin tamamlanmış olması gerekmektir.
İş Bitirme Belgesinin onaylanabilmesi için İş bitirme belgesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu ispat edecek sözleşme, geçici ve/veya kati kabul belgelerinin sunulması gerekmektedir. ( Kamu İhaleleri kapsamında iş yapmış müteahhitlerin için geçici ve/veya kati kabul belgeleri yeterli olacaktır.)
İş bitirme belgelerinde 11’inci maddenin b fıkrasında yer alan “Yapıda tamir/tadilat işleri için işe özgü ifade edilecek özellikler” kapsamında güçlendirme olarak projelendirilerek uygulanan işlere ait doldurulacak ve bu işlerde yer alan özellikler ifade edilecektir.